24-timmars-serien

24-timmars-serien är ett påhitt av Scott Mcloud. Man brukar ha det som övning på serieskolan i Malmö. Nu råkade jag passera serieskolan dagen innan de skulle ha denna övning och bara ett dygn senare skulle jag råka strula bort ett dygn. Detta är berättelsen om mitt bortstrulade dygn. Serien påbörjades 8.05 torsdagen den 19 mars 2009 på Centralstation i Stockholm och avslutades ett dygn senare i Umeå.

Åke forsmarks 24-timmars-serie