Under sjuttitalet var jag en av de mest framträdande tecknarna i den framväxande fanzinerörelsen. Här kommer jag att lägga upp en del av det materialet.