Jag har aldrig riktigt trivts med stripformatet. Vilken historia kan man egentligen berätta på ett så begränsat utrymme? Ett av de mer seriösa försöken jag gjort är serien "Lennart" som handlar om en helt vanlig familj bestående av två vuxna och två barn (fördelade på vardera könet inom respektive grupp är det väl säkrast att förtydliga). Lennart är en rejäl grovarbetare i något slags odefinierad byggverksamhet och hans fru är undersköterska som studerar till sjuksköterska. Lennart är fackligt aktiv och politiskt korrekt i största allmänhet. Det är väl tänkt att det ska handla om igenkänningshumor.En gång i tiden så hade vi en Basset. Därför var det självklart att Lennarts familj skulle ha en Basset. Lennarts Basset heter Esau. Ni få plocka fram er bibelkunskap för att förstå den referensen.