Föregående Hem Nästa


Detta var en hård tid i Umeå. Vinterns köld var bitter. Stadens nöjesutbud begränsade sej till att:
1. Stå i kö till Universum.
2. Stå i kö till gamla kåren
3. Stå i kö till Krogen Krogen
4. Stå i kö till Blå
Vilken man valde berodde mycket till vilken stam man bekände sej till. De intellektuella stod i kö till Gamla Kåren,
De som var någorlunda inne, om sådana djur nu förvirrade sej till Umeå, valde blå. De som var drängfulla valde Universum.
Krogen Krogen var ett komplicerat fall eftersom den lockade olika subgrupper beroende på veckodag. Fredag och Lördag var
parningskvällar så det var kön par preferance för lystna helyllekillar.